Холбоо барих

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн С.Энх-Амар
 
Утас: 7023-3880, Факс: 7023-2508
Шүүхийн цахим хуудас: www.court4th.mn 
И-мэйл хаяг: nalaikh_tg@shuukh.mn
Шуудангийн хаяг: 12790, Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2-р Хороо, Найрамдлын гудамж
 
Байршлын зураг: