Эвлэрүүлэн зуучлагч

1984 оны 2 дугаар сараас 1997 онд Ховд аймгийн Мөст сумын Туяа нэгдэлд бичиг хэргийн эрхлэгч, мөн сумын Ардын депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргаа, Засаг даргын Тамгын газарт зааварлагч, нарийн бичги..


Дэлгэрэнгүй..

Эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах загвар...

Багахангай, Налайх дүүргийн анхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах нь:


Дэлгэрэнгүй..