Багахангай, Налайх дүүргийн анхан шатны шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид...

Багахангай, Налайх дүүргийн анхан шатны шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид


Дэлгэрэнгүй..

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн тангараг өргөх журам...

Шүүх бүрэлдэхүүнд оролцох иргэдийн төлөөлөгч тангараг өргөх ажиллагааг энэ журмаар зохицуулна.


Дэлгэрэнгүй..

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам...

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам


Дэлгэрэнгүй..

Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль...

Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль


Дэлгэрэнгүй..