2019 оны 06 сарын 25 өдөр                                                                                            Мягмар гараг

 

10:00

  1. Д.Жамъянсандхолбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг/

Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Жамъянсанд холбогдох эрүүгийн хэргийг нээлттэй хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар Д.Жамъянсанд 500 цагийн нийтэд тустай ажил хийлгэх ял оногдуулж шийдвэрлэв.

 

Даргалагч, шүүгч П.Баясгалан

 

 

14:00

  1. Л.Болорцэцэгтхолбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 11.7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1/

Шийдвэрлэсэн байдал: Л.Болорцэцэгт холбогдох эрүүгийн хэргийг нээлттэй хэлэлцэж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 11.7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-т зааснаар Л.Болорцэцэгт 1 жил 8 сарын хугацаагаар хорих ял оногдуулж шийдвэрлэв.

 

Даргалагч, шүүгч П.Баясгалан