2020 оны 01 сарын 09 өдөр                                                                                                                                                                                  Пүрэв гараг   

10:00

1.Ц.Есөнтөмөрт холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  10.1 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

   Шийдвэрлэсэн байдал: Ц.Есөнтөмөрт холбогдох эрүүгийн хэргийг урьдчилсан хэлэлцүүлгийн шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд холбогдох хэргийг шүүхэд шилжүүлж шийдвэрлэв. 

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч  Х.Ганболд                                                                                                 

 

11:00

2.Б.Золжаргалд холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг/

    Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Золжаргалд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд холбогдох эрүүгийн хэргийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар 300 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгэж шийдвэрлэв. 

Даргалагч, шүүгч Д.Чинзориг 

 

11:00

3.Б.Энхбаатард холбогдох эрүүгийн хэрэг  /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-т, 2.3-т/

    Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Энхбаатард холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд холбогдох эрүүгийн хэргийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-т, 2.3-т зааснаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 2 жилийн хугацаагаар хасаж, 8 сарын хугацаагаар нээлттэй хорих ангид ял эдлүүлэхээр шийтгэж шийдвэрлэв. 

Даргалагч, шүүгч Д.Чинзориг