2020 оны 01 сарын 15 өдөр Лхагва гараг

10:00
1.Ш.Ган-Эрдэнэ нарт холбогдох эрүүгийн хэрэг /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-т, 17.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/
Шийдвэрлэсэн байдал: Ш.Ган-Эрдэнэ нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, түүнд холбогдох хэргийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 10:00 цаг хүртэл хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч, Ерөнхий шүүгч Х.Ганболд