2019.12.20                                         

 

  1. “Төрийн банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

         Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.3 дахь хэсэгт заасны дагуу нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

 

Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

 

  1. П.Отгонцэцэгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

         Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дахь хэсэгт заасны дагуу нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

 

Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

 

 

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга М.Гантөмөр