2020.01.08                                                                                                                                             Хянасан:Ерөнхий шүүгч........................................Л.Энхбилэг

  1. Г.Ганчимэгийн нэхэмжлэлтэй Б.Амгаланбаярт холбогдох иргэний хэрэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч, ерөнхий шүүгч Л.Энхбилэг

       Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга А.Сонинцэцэг