НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.03.02-2020.03.06)

 

 ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                    Л.ЭНХБИЛЭГ

Огноо

д/д

 Цаг

Нэхэмжлэгч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

 Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

2020.03.04
Лхагва
гараг

1

 14:00

Нэхэмжлэгч

Н.Баярсайхан

-

Л.Энхбилэг

/Бүрэлдэхүүнтэй/

 -

Нээлттэй

2

15:00

Нэхэмжлэгч

М.Мөнхчулуун

-

Л.Энхбилэг

/Бүрэлдэхүүнтэй/

 -

Нээлттэй

 2020.03.05
Пүрэв
гараг

 3

11:00

 Нэхэмжлэгч

А.Маурей

-

 Л.Энхбилэг

-

Нээлттэй