НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ
(2020.03.23-2020.03.27)

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                    Л.ЭНХБИЛЭГ

 Огноо

д/д

Цаг

Нэхэмжлэгч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Хариуцагч,
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 Иргэдийн төлөөлөгч, гуравдагч этгээд

Шүүх хуралдаан

 

2020.03.23
Даваа
гараг

 1

 10:00

 Нэхэмжлэгч
Г.Дашдорж

Хариуцагч
Д.Дашдулам

Л.Энхбилэг

 -

Хаалттай

 2020.03.25
Лхагва
гараг

 2

 10:00

Нэхэмжлэгч
З.Алмабек

-

 З.Түвшинтөгс

 -

 Нээлттэй

2020.03.26
Пүрэв гараг

3

 10:00

Нэхэмжлэгч
Х.Раушан

 -

Л.Энхбилэг

 -

Нээлттэй

4

 11:00

Нэхэмжлэгч
Б.Батаа

-

 Л.Энхбилэг

-

Нээлттэй

2020.03.27
Баасан
гараг

5

 11:00

Нэхэмжлэгч
Юу Жан Мао

Хариуцагч
Эрдэнийн хөгжил ХХК

 Л.Энхбилэг

 -

Нээлттэй