Сургалт зохион байгууллаа.

Тус шүүхийн Тамгын газраас “Шүүн таслах ажиллагааны талаар шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарт анхаарвал зохих зарим асуудал” сэдвээр  сургалт зохион байгуулж, уг сургалтыг шүүгчийн туслах С.Энх-Амар бэлтгэж явуулав.
 
 
Сургалтад шүүхийн захиргааны ажилтнууд хамрагдаж, харилцан ярилцаж хэлэлцүүлэг өрнүүлэн идэвхтэй оролцлоо.
 
Тамгын газар