“Гэр бүлийн эрх зүй, дундын эд хөрөнгийн маргаан” сэдэвт сургалтыг зохион явууллаа.

Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Л.Энхбилэг 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр “Гэр бүлийн эрх зүй, дундын эд хөрөнгийн маргаан” сэдэвт сургалтыг зохион явууллаа. Сургалтанд Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, шүүгчийн туслахууд хамрагдлаа. 
 
 
 
Тамгын газар