“Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

 Тус шүүхийн Тамгын газрын 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуу 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт” сэдвээр архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Алтаннавч сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтаар Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн стандарт,  шүүхэд албан хэрэг хөтлөх журмын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн юм.  
 

Шүүхийн захиргааны ажилчдын зүгээс өөрсдийн  ажлын онцлог, тулгамдаж буй асуудлын талаараа сонирхсон асуултдаа хариулт авч, харилцан санал бодлоо солилцож сургалтыг үр дүнтэй өнгөрүүллээ.