Орон нутгийн fm-радиогийн “Хуулийн цаг” булангаар мэдээлэл түгээлээ.

Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газраас 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдөр Налайх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн “Буян-Налайх-104.7” fm-радиогийн “Хуулийн цаг” булангаар мэдээлэл хийлээ.

 

Уг мэдээллийн үеэр тус шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч М.Пагма-Оролмаа, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн С.Энх-Амар нар эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны давуу тал, ач холбогдол, эвлэрүүлэн зуучлалаар харъяалан шийдвэрлэдэг маргааны төрөл, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны улирлын мэдээ, шүүхэд хэрхэн нэхэмжлэл гаргах, нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл хийж, хөтлөгчийн сонирхсон асуултад хариулж, олон нийтэд мэдээлэл түгээлээ.

 

БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР