Налайх - Шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэргүүд (2019.10.14-10.18)