Налайх - Иргэний шийдвэрлэсэн хэргийн тойм (2019.10.11)

2019.10.11                                  

 

1.    Налайх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн нэхэмжлэлтэй Я.Амартүвшинг архины албадан эмчилгээнд явуулах тухай иргэний хэрэг

       Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дахь хэсэгт заасны дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

 

Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

 

2.    Г.Буян-Ундрахын нэхэмжлэлтэй Г.Оюунтунгалагт холбогдох иргэний хэрэг

       Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дахь хэсэгт заасны дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

 

Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

3.    Налайх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн нэхэмжлэлтэй Х.Хумархааныг архины албадан эмчилгээнд явуулах тухай иргэний хэрэг

       Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дахь хэсэгт заасны дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

 

Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

4.    Налайх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн нэхэмжлэлтэй Х.Эрдэнэмөнхийг архины албадан эмчилгээнд явуулах тухай иргэний хэрэг

       Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дахь хэсэгт заасны дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

 

Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

5.    Налайх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн нэхэмжлэлтэй Б.Айбекийг архины албадан эмчилгээнд явуулах тухай иргэний хэрэг

       Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дахь хэсэгт заасны дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

 

Даргалагч, шүүгч Л.Энхбилэг

 

 

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга М.Гантөмөр