Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам

2022-07-28      632

https://drive.google.com/file/d/1GNrQdSIG2fmijUlF9lLme0HwyoH2Aehb/view?usp=share_link

Мэдээ, мэдээлэл