Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам

2023-12-25      1509