Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам

2022-07-28      624

https://drive.google.com/file/d/1flj6AqBmJxsOjVc-dVVu5gVb7gmkElPM/view?usp=share_link 

Мэдээ, мэдээлэл